חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום ראשון, 25 בדצמבר 2011

חסדי השם הם רחמי השם עלינו....:
מאז בריאת העולם חסדי השם עלינו השם יתברך ריחם עלינו ..וכבר  אז נודע לנו
ש'כל העולם הזה נברא אלא בשבילי'  בשביל כל יהודי.
במהלך כל הדורות ראינו את כל הניסים והנפלאות מאת השם יתברך
"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו....והקב"ה מצילינו מידם",
כל דור שהולך ודור בא,חסדי השם הם מתנות מתוקות בשבילינו..
אבל בדור הזה שהוא דור עקבתא דמשיחא השם הביא לנו את המתנה היחידה והמיוחדת שלא היתה בכל הדורות  כולם,
מתנה מתוקה שהיא הכי הכי מהכל מכל כל שהיא חסדי השם שאין כמותו שזהו הצדיק יסוד עולם שהביא לנו את שיר הגאולה שזהו רבי נחמן והשיר שבזכותו ישראל יצאו מהגלות ויהיה להם כל הישועות שהוא: נ נח נחמ נחמן מאומן
ומי שזוכה לזה יזכה בזה ובבא.
רבי נחמן הביא לנו מתנה שיר:נ נח נחמ נחמן מאומן
              רבי כזה עם שיר כזה בדור הזה
                        תגידו זה לא חסדי השם???
                           חסדי השם ממש!!!