חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום שלישי, 27 בדצמבר 2011

ו...אם פתחנו את הבלוג בחנוכה שחנוכה זה חג של ניסים ונפלאות
אז פה יש עלינו רחמי השם וחסד עשה עימנו שזכינו לפתוח בלוג דווקא בחנוכה
כי חנוכה זה אור של צדיק האמת שממשיך אורות לכולנו ודיברנו שרבינו זה החסד הכי גדול
שהשם עשה עימנו....על זה נדבר בהמשך....
אבל תראו מה רבי נחמן אומר על חנוכה:(מתוך אוצר היראה חנוכה)
א. ''השמן של נר חנוכה מרמז על שכל וחוכמה שעי"ז זוכין לשפלות וענוה אמיתית,
ועי"ז נתבטלין כל הכפירות וזוכין לאמונה שלימה,ועי"ז נמשך שפע טובה וברכה''.
לכול ישראל אמןןןןן!
ועכשיו ראו דבר מדהיםםםם
ב."חנוכה ופורים הם בחינת ביקור חולים,כי עיקר מצות ביקור חולים,
מחמת שהחולה שוכב על מיטתו ואינו יכול להתהלך בחוץ,על כן צריכין לילך לביתו לשמשו ולסעדו,
כי גם השכינה כביכול למעלה מראשותיו של חולה,כדי להחיותו מאור פניה,בחינת"באור פני מלך חיים",בחינת ה 'יסעדנו על ערש דוי".
וזה בחינת חנוכה ופורים,שנתיסדו בימי גלותינו,שאנו חולים ונדכאים,
ואינם יכולים לעלות לבית המקדש ולהנות שם מזיו אור פניו יתברך,
על כן חמל עלינו בעל הרחמים והוסיף לנו הימים הקדושים האלו,חנוכה ופורים,
שהם דיקא בימי החול,שזה בחינת ימי הגלות,ואף על פי כן השם יתברך מאיר פניו עלינו
בימים האלו לכל אחד בתוך ביתו בחנוכה,על ידי מצות הדלקת נר חנוכה כנ"ל....."
"של ידי זה ממשיכין אז בחינת קבלת התורה מחדש,
בחינת "קימו וקיבלו",כמאמר רבותינו ז"ל".
אשרינו שזכינו לטעום טעם גן עדן  טעם של רבינו הקדוש...איזה חסדי השם הביא לנו...
השם בא אלינו עד הבית בשביל לבקר חולים ומדוכאים כמונו ומחייה אותנו
בהדלקת נרות חנוכה ואנחנו כביכול זוכים להנות מזיו השכינה
בתוך ביתינו
שהוא בית המקדש מעט....
איזה מתוק השם? השגחה לכל אחד ואחד...