חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום ראשון, 22 בינואר 2012

             לצעוק לאבא בכל פעם!
"הסטרא אחרא כשרואה שבא צדיק אמיתי בחינת משה
ורוצה להוציא איש הישראלי מגלות נפשו הוא מתגרה
ומתגבר עליו יותר ויותר...."(ממש שילוח הקן)
פרשת וארא ליקוטי הלכות יורה דעה- הלכות שילוח הקן-אות ו'
פסוק יג-"ויחזק לב פרעה":
כל מה שעבר על ישראל ביציאת מצרים...וכל המלחמות.........
עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי עולם שבהכרח שיעבור עליו כמה מיני מלחמות בלי שיעור
ובכל עת שרוצה להתעורר ולהתחזק בעבודת ה' מתגברים בכל פעם יותר,ובפרט בהתחלה.
כמו שהיה ביציאת מצרים שתכף כשבא משה אל פרעה להוציא את ישראל התגרה בהם יותר
ואמר:תכבד העבודה וכו', כי הסטרא אחרא כשרואה שבא צדיק אמתי בחינת משה ורוצה
להוציא איש הישראלי מגלות נפשו הוא מתגרה ומתגבר עליו יותר ויותר ומכביד עליו עול העולם הזה.........
עד שקשה עליו לזוז ממקומו לשוב לה' יתברך,אבל דרך ישראל עם קדוש שהם
תופשין אמנות אבותיהם בידיהם ובכל פעם צועקים אל ה',ועל ידי זה הם מכניעים בכל פעם
פרעה וחילותיו שהם הסטרא אחרא וכיתותיהם
אבל אף על פי שמכניעים הם חוזרין ומתגברין בכל פעם וכן פעם אחר פעם כמה פעמים
כמו פרעה שבכל עת שבא עליו איזה מכה נכנע קצת,אבל אחר כך חזר והתגבר,
כמו שכתוב: ויחזק לב פרעה ויכבד את ליבו וכו' ואפילו אחר שהביא ה' יתברך עליו
כל העשר מכות והוכרח להוציא את ישראל ממצרים חזר וקיבץ כל חילותיו ורדף אחריהם,
וכמו כן ממש עובר על כל אדם"....

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מהי תגובתכם?