חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום ראשון, 22 בינואר 2012

                      זכיינו להתבטל לפניך!
"...כל המכות והיסורין שהביא הקב"ה על המצרים הכל היה
         מבחינת יראות הנפולות שמשם כל הצרות והדינים ר"ל.
וה' יתברך שולח על האדם פחדים של יסורים ומכות וכיוצא
כדי שיתבונן על ידי זה אליו יתברך כדי שיעלה כל היראות נפולות
 לשורשן דהיינו ליראה אותו יתברך.
.......והמצריים שהיו קשי עורף ולא רצו להכניע עצמן ליראתו
יתברך על כן הביא עליהם ה' יתברך בכל פעם מכות...."
בפרשת וארא ספר שמות ליקוטי הלכות יורה דעה-הלכות בכור בהמה טהורה ד'-אות ג'
על פסוק ל' "ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלוקים"-
"כל עיקר בריאת העולם היה בשביל לגלות יראתו ומלכותו......."
....."ופרעה כשלא רצה להכניע  את עצמו ולקבל עול יראתו על ידי האותות והמופתים"....
"ובישראל כתיב וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה':
כי כל המכות והיסורין שהביא הקב"ה על המצרים הכל היה מבחינת יראות הנפולות שמשם כל הצרות והדינים ר"ל.
וה' יתברך שולח על האדם פחדים של יסורים ומכות וכיוצא כדי שיתבונן על ידי זה אליו יתברך
כדי שיעלה כל היראות הנפולות לשרשן דהיינו ליראה אותו יתברך. כמו שכתוב הכרתי גוים
נשמו פנותם אמרתי אך תיראו אותי תקחו מוסר וכו' והמצריים שהיו קשי עורף
ולא רצו להכניע עצמן ליראתו יתברך על כן הביא עליהם ה' יתברך בכל פעם מכות משונות
כדי לעוררם בכל פעם שידעו מי המכה אותם וייראו ממנו וישלחו את ישראל
והם הקשו את עורפם והכבידו ליבם ולא רצו להודות על האמת.
והביא עליהם על ידי זה בכל פעם עוד מכות רבות וגדולות.אבל לישראל היה טובה גדולה
כל זה כי על ידי כל מכה ומכה  שהביא ה' יתברך על המצרים וישראל ניצולו ממנה
הכירו בכל פעם אותו יתברך ביותר וקיבלו עליהם עול יראתו ומלכותו
כמו שכתוב וירא ישראל וכו' וייראו העם את ה'."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מהי תגובתכם?