חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום שלישי, 14 בפברואר 2012

"הטוב שלנו..בחושך הזה..ממש כתרנגול המנקר באשפה.."
(מתוך אב"י הנחל מכתב כה')
"הטוב שלנו עתה בעיתים הללו בחושך הזה הוא ממש כתנרנגול המנקר באשפה,
שמתוך האשפה הוא מוציא איזה חצי גרעין של שעורים או חיטים וכיוצא בזה,
וחוזר ומחפש כל היום עד שמוצא בכל פעם איזה חלק מפירור לחם המוטל באשפה
ובזה מחיה את עצמו. וה' יתברך ברחמיו העצומים מבקש מישראל עם קרובו שעל כל פנים יחיה עצמו במעט הטוב שהוא,
רק כתרנגול המנקר באשפה,שגם זה יקר בעיניו יתברך והוא מצרפו לחשבון גדול.
היצר הרע מעורר  את האדם בכל פעם לשטותיו והבליו כאילו הם חדשים עכשו,
ועצות התורה הנפלאים הוא רוצה שיתישנו כאילו הם ישנים חס ושלום,ובאמת הוא להפך,
כי התאוות והשטותים והבילבולים הם ישנים מכבר,כי אין כל חדש תחת השמש,אבל למעלה מהשמש שהוא התורה,
שם יש חדשות לגמרי בכל עת,כי עצות התורה עמוקים מאד והם מתחדשים בכל פעם.
ועל כן צריכין להתחזק מחדש בכל פעם, ובכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים,וכל זה זוכין על ידי הצדיק האמת.
הריני מסיתו ומזרזו ומחזקו להתגבר ולהתקרב ולהתקשר לאור הצדיק ולקבל דבריו החיים והקימים לעד
טרם שיפרח היום ונסו הצללים."
אין אין על סבאאאאאאאאאאא! תודה על כל החיזוקים בלעדיך כבר היינו נופלים..... חסדי השם! ממש!