חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום שלישי, 10 באפריל 2012

מכתב קט'
ב"ה חול המועד פה-סח תש"ל.

לכבוד חמדת לבי...................
עלינו לברך ברכת שהחינו בשמחה רבה ונעימה בלי שיעור, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.אשר זכה להוציא לפעול תשוקתו ותאותו הגדולה,
לרחם על ישראל בהדפסת הספר 'אבי הנחל',שנולד  מאהבה......
דע ,כי הקשר שלנו והספר הקדוש 'אבי הנחל' עושים פעולות גדולות בעולם,
כי על ידי זה הרבה נפשות נתקרבו להנחל הנובע ועשה אותם לאנשים כשרים אמיתיים,
אשרי להם.

אוהבך הנאמן הדורש שלומך וטובתך המצפה תמיד לישועתך בזה ובבא.
                                                                                                ישראל דב אודסראיזה ספר מדהים 'אבי הנחל' ....זוכים להיות כשרים על ידו לא רק בפסח אלא בכל השנה כולה!
                                 אשרינו!!!!!!!!!!