חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום ראשון, 29 באפריל 2012

"הספירה הוא בבחינת קשר המרכבה,בחינת תיקון המשפט,
                        שרשב"י עסק בזה."
(אוצר היראה תשובת השנה כרך ד' פסח ספירה ושבועות -נט')
"
" על ידי שאין אהבה ורעות בין ישראל ואינם דנים זה את זה לכף זכות,על ידי זה הוא גם כן בחינת פגם המשפט.
ועל כן מתו תלמידי רבי עקיבא,על ידי שלא היה אהבה ביניהם,ומתו בימי הספירה דיקא,שאז עוסקים בתיקון המשפט ורשב"י היה התיקון שלהם,ואמר:אנן בחביבותא תליא,הינו  לתקן האהבה הקדושה הבאה מבחינת המרכבה הקדושה...."
"....קורין מעשה המרכבה בשבועות...."    "קורין רןת בשבועות,שמתחיל בפגם המשפט,ומסיים בלידת דוד משיח,שעל ידו יהיה עקר גמר תיקון המשפט....ואז יתתקנו הכסאות למשפט וקשר המרכבה בשלמות".

אשרינו לגמרייייייייייייייייייייייי!!!!