חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום שני, 30 באפריל 2012

"בספירה אנו עוסקין לתקן הדמים על יד הדמימה והשתיקה,
          ששומע חרפתו ושותק,שזה עקר התשובה."


וזה בחינת העומר שעורים,שהוא מאכל בהמה,שאין לה בחינת דיבור,כי זה עיקר התשובה,כשמתביש לפניו יתברך ועושה עצמו כבהמה שאינה מדברת,כי אין לו פה לדבר ולא מצח להרים ראש מחמת בושה...............................
"בשבועות אז נמשך עקר הדעת והמוחין שמאיר משה רבינו
לכלל ישראל,להודיעם כי ה' הוא האלוקים,
שזה בחינת קבל התורה בשבועות,שאז נתגלה הדעת הזה בשלמות,
בבחינת "ואתה הראת לדעת"....
(המשך...אוצר היראה -עט')

סוף כל סוף  רבינו מאיר לנו קצת דעת.................