חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום שבת, 7 בינואר 2012

                    תחזיקו מעמד!!!!
נקלעתם לגלות הנפש(שעיקרה עצבות )???(חס ושלום)
תחזיקו בשמחה!!!
כי הצדיק מהפך הכל לטובה!!
תתקשרו לצדיק ...ובקשו  ממנו להיות קשורים אליו חזק!!!
רבי !רבי ! קשור אותי חזק ....
השבוע היינו בפרשת ויחי ספר בראשית....
"ויחי יעקוב בארץ מצרים שבע עשרה שנה."
(ליקוטי הלכות על פסוק זה)
"בדברי רבותינו ז"ל במדרש רבה ובפרט בזוהר הקדוש בפרשה זאת שאותן שבע עשרה שנה היו עיקר ימי חייו
שחי בשמחה ונחת כמו שכתוב שם בזוהר הקדוש. ולכאורה תמוה הדבר שכשהיה יושב בארץ ישראל
לא ישב בשלוה,ובארץ מצרים שהיא מקום טמא שאז התחיל גלות  מצרים שמררו את חייהם שם
דוקא ישב בשלוה.
אך כל זה הוא עניין ששון ושמחה ישיגו וכו', שעיקר השלמות השמחה בו יתברך שזה עיקר החיות,
הוא כשמתגברין לחטוף היגון ואנחה להפכו לשמחה,שזהו עיקר הברור מהיכלי התמורות,שהוא על ידי שמחה.
והעיקר על ידי שמחליפין ומהפכין היגון ואנחה לשמחה.וכלל הדבר כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלוקותו בעולם שרק בשביל זה בא האדם לעולם וזה כל השמחה והחיות. וזה בחינת כל הגלויות שעוברין על ישראל שעיקרם הוא גלות הנפש שהיא רחוקה מאביה שבשמים,שעיקר הגלות היא העצבות,כי מחמת חטא אדם הראשון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור,על כן בהכרח להיות בגלות עד שבכוח הצדיקים הגדולים יבררו על ידי זה דיקא מהיכלי התמורות.ועיקר הברור על ידי השמחה,על ידי שיהפכו היגון ואנחה לשמחה,שזהו בחינת מכירת יוסף למצרים, של ידי זה דיקא היו יכולים להתקיים במצרים,כמו שכתוב כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם וכו'. כי יוסף הוא בחינת התלהבות השמחה,עד שהוכרח גם יעקב אבינו ובניו הקדושים כלל קדושת ישראל שירדו כולם למצרים, ושם דיקא חי יעקב בשמחה ושלוה, כי אז השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה יהיה על ידי זה דיקא על ידי שיורדין הצדיקים לעמקי עמקי היכלי התמורות שהם בחינת מצרים וכל הגלויות שנקראים על שם מצרים כמובא,ומבררים הקדושה משם דיקא,והכל על ידי שבכוחם הגדול מהפכין היגון ואנחה לשמחה,שזה עיקר בחינת הברור מהיכלי התמורות.
כי היכלי התמורות רוצים בהיפך להמיר ולהחליף הכל חס ושלום עד שאי אפשר לבאר ולספר סברותיהם המהופכות מן האמת,כי אין קץ לדברי הרוח ולא יוכל הפה לדבר ולא  תמלא האוזן משמוע.אבל נקודת של גדולי הצדיקים האמיתיים עולה על הכל והם ממירין ומחליפין לטובה עד שמהפכין היגון לאנחה לשמחה".(ליקוטי הלכות-הלכות הודעה ו'-נ"א).
מדהיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם!
אשרינו לגמרי!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אנא השם רחם עלינו לפעמים אנו נכנסים למצב שהיצה"ר ,שיכועיו ודמיונותיו מפילים אותנו לעעצבות נוראה ואומר לנו:אה זה טוב לכם כביכול להיות בעצבות  וכו' (אבל נפול יותר חס ושלום) באותה הנשימה תעזור לנו לתפוס את עצמינו  ולהחזיק בצדיק-בחינת השמחה ולהעיף את הדיכי ולחטוף את השמחה ולהכניסה בכוח במקום העצבות שבא מחמת עוונותינו וקילקולינו.....וע"י השמחה נסלק את כל הרע!
וגם הלב נשבר הוא מתוך שמחה (ולב נשבר הוא לא עצבות!!) והמצווה  הגדולה שלנו להיות בשמחה כך אמר רבינו הקדוש.
והעיקר השמחה
השמחה הפנימית......ואח"כ "תן חיוך......."
השמחה-לשמוח בחלקינו שזכינו לרבינו ומלא חסדים ....נקודות טובות שבנו.....
וגם לשמח את עצמינו ,שאנו הנשים צריכות הרבה כוחות לגדל את ילדינו ולהעמיד את ביתינו בשמחה ובשלום.......ולעשות משהו שישמח אותנו,משהוא שאנו אוהבות.....
ולא מעניין אותנו אנחנו אומרות  לא לעצבות!!!!!!!! !!!!!! אשרינו!!!!!!!!
בבקשה! אל תתנו לעצמכם ליפול! שמחו עצמכם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מהי תגובתכם?