חסדי השם עלינו

בכל מהלך חיינו ,בכל צעד קטן או גדול בדרכינו
אנו רואים את חסדי השם עלינו!!!
איך השם יתברך שמרחם משגיח ורואה שומר ועוזר ....

עוטף אותנו בחיבוק חם ואוהב כל אחת
שזוהי ההשגחה הפרטית שעליה צריך להודות....
שזה חסדי השם!!!!

יום ראשון, 15 באפריל 2012

איך ממתיקין את הכוח המכריח??? (אבי הנחל חלק ב' מכתב א')
(שיש בני אדם בעלי מחלוקת של ידי דיבורם ומעשיהם,
שהם מרבים בחוכמות של הבל בכמה מיני לשונות של שקר וערמומיות
ומתלבשים עצמם במצוות וחסידות כאילו הם רוצים בתקנתו,
על ידי זה הם מונעים ומפסיקים בכמה וכמה מניעות
מלהתקרב להצדיק האמת ולהתורה ולדרך האמת!)
"...הצדיק האמת הוא בחינת עפר וכל הדברים עומדים עליו, ויש לו כוח המושך להמשיך כל הדברים אליו,כי זה הצדיק הוא רק יחיד בעולם שהוא יסוד עולם שכל הדברים נמשכים ממנו, כי זה הצדיק הוא ענו ושפל ומשים עצמו כעפר בבחינת "ואנכי עפר ואפר"ועל כן הוא יסוד עולם, הינו בחינת עפר שכל הדברים הם עליו. והינה היה ראוי שימשכו כל בני אדם לזה הצדיק שהוא בחינת עפר שיש לו כוח המושך,אך על ידי כוח המכריח מפסיקין ומרחיקין ממנו,הינו שיש בני אדם בעלי מחלוקת של ידי דבורם ומעשיהם,שהם מרבים בדברי חוכמות של הבל בכמה מיני לשונות של שקר וערמומיות ומתלבשים עצמם במצוות וחסידות כאילו הם רוצים בתקנתו,על ידי זה הם מונעים ומפסיקים בכמה וכמה מניעות מלהתקרב לצדיק האמת ולהתורה ולדרך האמת. ואי אפשר לבאר עוצם ריבוי דרכי דבריהם הרעים אשר באים בשליחות הבעל דבר להכריח ולמנוע ולהפסיק  ולהרחיק לגמרי את ההולך ישר מלהתקרב לה' יתברך ותורתו,ומלהיות נמשך אחר הצדיק האמת שהוא בחינת עפר.
אולם הכוח המכריח המפסיק הזה בהכרח שיופסק ויתבטל,ואז בסור המכריח,ישוב ויתקרב במהירות גדול אל הצדיק האמת שיש לו כוח המושך להמשיך אלוקותו יתברך למטה ולהמשיך כל ישראל וכל העולם והעולמות לה' יתברך.
כוח המכריח המפסיק הוא בחינת בהמה,העדר הדעת,ועיקר המתקתו הוא על ידי זה בעצמו,שידע האדם על כל פנים שאין לו שום דעת ויעשה עצמו כבהמה.כי עיקר כוחם של המונעים.....על ידי חוכמות שהכסיל רוצה להתחכם,....חכמים גדולים......נזכה לדעת האמת שאין לנו שום דעת-כבהמה,ונבטל עצמינו לגמרי ונכיר שפלותינו באמת,אז נזכה להכיר גדולת הצדיק האמת  ולהתקרב  ולהמשך אליו עי ידי כוח המושך".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מהי תגובתכם?